Menu Close

Pang-umagang Pagpapanauli ng Pagpapakristal na Pag-aaral ng Jeremias & Panaghoy

Dahil sa mga hindi-inaasahang pagkaantala ng pag-alis ng barko mula sa CDO, kararating lang ng HWMR para sa Regions 1-6 nitong linggo. Pinapadala na maning ngayon ang HWMR sa mga ekklesia sa Regions 1-6. Tinatanya namin na maaaring hindi matanggap ng iilang rehiyon o mga ekklesia ang HWMR sa tamang panahon para sa pagtatamasa sa susunod na linggo. Inilalaan namin dito ang maida-download na kopya ng unang linggo ng Pang-umagang Pagpapanauli ng Pagpapakristal na Pag-aaral ng Jeremias at Mga Panaghoy upang inyong magamit.

Pakitingnan ang pahinang ito para sa anumang update sa electronic na pagpapalabas para sa isyung ito ng HWMR.

Para sa concerns hinggil sa pagpapadala ng inyong mga HWMR order, maaaring kontakin ng mga naglilingkod sa ekklesia ang Literature Center.

I-download sa Filipino


Para wikang Ingles, maaring itong ma-download dito.