Menu Close

Home

Pinakabagong mga Artikulo

Ang mga nakatala sa baba ay yaong mga naisalin lamang sa Tagalog.
May iilang mga artikulo ang mababasa lamang sa Ingles.

Ang Ating Buhay-Ekklesia sa Kinahaharap na COVID-19 (6) – Pansansinukob na Paglilingkod na Magpahayag ng Ebanghelyo at Magpastol ng mga Banal

Ang taong 2020 ay ituturing ng marami na isang kalunos-lunos na taon sa ating kasaysayan yamang maraming masasakit na pangyayari ang naganap, na ang pansansinukob…

Pang-umagang Pagpapanauli ng Pagpapakristal na Pag-aaral ng Jeremias & Panaghoy

Dahil sa mga hindi-inaasahang pagkaantala ng pag-alis ng barko mula sa CDO, kararating lang ng HWMR para sa Regions 1-6 nitong linggo. Pinapadala na maning…

Ang Ating Buhay-ekklesia sa Kinahaharap na Covid-19 (5): Ang Pagsasagawa ng Buhay-ekklesia sa Panahon ng Community Quarantine

Sa nakalipas na dalawa at kalahating buwan ng community quarantine sa iba’t ibang bahagi ng bansa, sumulat kami ng apat na mensahe sa mga kapatid.…

Pag-aaral Pambuhay ng Apocalipsis (Kumpleto)

Para matamasa ng mga kapatid na nagbabasa ng Filipino ang kayamanan ng aklat ng Apocalipsis kung paanong binuksan ito sa atin ng ministeryo, ginawang laan…

Skedyul ng Pang-umagang Pagpapanauli para sa Rehiyon 1-6 mula Hunyo hanggang Hulyo

Para sa mga ekklesia sa Rehiyon 1 hanggang 6 (kabilang ang NCR) ng Pilipinas, patuloy nating tatamasahin ang aklat ng Apocalipsis para sa ating pang-umagang…

Pagbabalik-tanaw sa Apocalipsis (kada Kapitulo)

Handog ng ekklesia sa ManilaPuntahan ang orihinal na pinagmulan: https://www.churchinmanila.org/hwmr/

Mga Napapanahong Videos na Pang-ebanghelyo

Ang playlist na ito ay pinili ng ekklesia sa Manila at matatagpuan sa kanilang YouTube channel. (May mga videos din sa ibang mga lenggwahe.)

Ang Ating Buhay-Ekklesia sa Kinahaharap na Covid-19 (4): Nagpapatuloy nang Matibay sa Pagpipira-Piraso ng Tinapay sa Pamamagitan ng Pagpipista sa may Tinapay na Walang Lebadura

Mayo 20, 2020 Ang ating buhay-Kristiyano ay isang buhay ng patuloy na pagpipista. Nang iligtas tayo ng Panginoon, hindi lamang Siya naging ating buhay, bagkus…

(Na-update) Patnubay para sa Pagtatamasa ng mga Mensahe sa FAC

Mga mahal naming kapatid, Maaari na ninyong isagawa ang kumperensya hinggil sa mga mensahe ng FAC sa inyong kani-kaniyang rehiyon na may sumusunod na mga…
Page: 1 2